Achub Trem y Glyn

Mae llawer o hoffter tuag at Trem y Glyn yng Nglynnedd ac rwy am weld hynny’n parhau. Fel llawer o bobl, yr wyf wedi fy siomi gan ymgynghoriad Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gau Trem y Glyn yng Nglyn-nedd o 2022. Rwy’n cydnabod, wrth gwrs, y mae’n rhaid i’r Cyngor gynllunio ei ddarpariaeth o ofal preswyl yn seiliedig ar ragamcanion dibynadwy o alw ac rwyf wedi dweud yn gyhoeddus fy mod yn cefnogi polisi sy’n galluogi pobl sydd am gael gofal yn y cartref i gael gofal priodol yno. Fodd bynnag, mae Trem Y Glyn yn gyfleuster poblogaidd ac mae’n bwysig bod yna gartrefi gofal ym mhob rhan o ardal Castell-nedd.

Rwyf eisoes wedi pwyso ar y Cyngor am sicrwydd ar nifer o faterion. Yr wyf yn ceisio sicrwydd y bydd y gwasanaeth preswyl a ddarperir yn Nhrem y Glyn, gan gynnwys staffio, cynnal a chadw ac addurno yr adeilad presennol yn cael ei gynnal hyd nes unrhyw benderfyniadau pellach ar gau. Byddaf hefyd am sicrhau – ynglyn â’r cyfnod ar ôl unrhyw benderfyniad i gau – y bydd cyfleusterau digonol yn parhau I ddarparu gofal mewn cartrefi preswyl eraill ar gyfer rhai sydd ei angen, a hefyd yn y gymuned, ynghyd â threfniadau boddhaol am seibiant ac i gefnogi gofalwyr yn gyffredinol.

Fel yr esboniais yn yr Evening Post, credaf fod yn rhaid i ni nawr chwilio am ffyrdd creadigol ymlaen. Mae yma weithlu ymroddedig a llawer o gefnogaeth yn y gymuned. Hoffwn weld y Cyngor yn gweithio law yn llaw fel partner gyda’r gymuned, i chwilio am ffyrdd eraill i ddarparu’r gwasanaethau hyn yn Nhrem y Glyn – efallai drwy fenter gymdeithasol neu fodel gydweithredol lleol. Efallai yn darparu gofal preswyl a chymunedol hyblyg. Mae cynlluniau ar raddfa lai tebyg wedi cael eu datblygu mewn mannau eraill yng Nghymru, gyda chryn lwyddiant – ond dyma fyddai’r tro cyntaf i gynllun o’r fath gael ei lansio ar raddfa fel hon.

Os ydych yn credu y dylem wneud popeth y gallwn i gadw Trem y Glyn ar agor, gyda chefnogaeth gymunedol, cysylltwch â mi os gwelwch yn dda.

SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
  We will not share your details with any 3rd party.
Subscribe Now.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Your Email
2016 (C) All rights reserved.
We in social networks:
John Doe in Melbourne.
25th December, 2016.
You have a super chance to win free tickets to a John Doe’s gig. Just subscribe to our newsletter below to participate!
Your Email:
2016 (C) All rights reserved.
Find us in social networks:
Subscribe Now
This is Layered Popups' version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor.
Contact Us
Drop a few lines below and press «Submit».
     
2016 (C) All rights reserved.
Let's Talk.
     
2016 (C) All rights reserved.
Do you know that Layered Popups is the best popups plugin for WordPress? It's true. Make your website more attractive.
We never share your details.
JOIN US TODAY
Amazing deals and exclusive rewards inside
SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
Subscribe and get
free recipies
Plus exclusive access to home chefs in your area.
name
e-mail
We will not share your details with any 3rd party.
Keep Updated
Subscribe to my e-newsletter to get the latest news from Neath and the Assembly emailed to your inbox.