Advice Surgeries

Byddaf yn cynnal, cymhorthfeydd fel a ganlyn.  Does dim angen apwyntaid arnoch, gallwch alw heibio.  I gael gwybodaeth am gymorthfeydd mewn ardaloedd eraill, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â’m swyddfa. 

Dydd Gwener 7fed Rhagfyr

5.00-6.00yd Community Hall, Brynhyfryd Terrace, Seven Sisters SA10 9BA

Dydd Gwener 14eg Rhagfyr

5.00 – 6.00yh  The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 4ydd o Ionawr

5.00-6.00yh Constituency Office, 7 High Street, Pontardawe SA8 4HU

Dydd Gwnener 18fed Ionawr

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 1af Chwefror

5.00-6.00yh Bethania Community Centre, High Street, Glynneath SA11 5DA

Dydd Gwener 15fed Chwefror

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 1af Mawrth

5.00-6.00yh – Community Hall, Brynhyfryd Terrace, Seven Sisters SA10 9BA

Dydd Gwener 15fed Mawrth

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 5ed Ebrill

5.00-6.00yh Constituency Office, 7 High Street, Pontardawe SA8 4HU

Dydd Gwener 12fed Ebrill

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 3ydd Mai

5.00-6.00yh Bethania Community Centre, High Street, Glynneath SA11 5DA

Dydd Gwener 17eg Mai

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 7fed Mehefin

5.00-6.00yh Community Hall, Brynhyfryd Terrace, Seven Sisters SA10 9BA

Dydd Gwener 21ain Mehefin

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA

Dydd Gwener 5ed Gorffennaf

5.00-6.00yh Constituency Office, 7 High Street, Pontardawe SA8 4HU

Dydd Gwener 19eg Gorffennaf

5.00 – 6.00yh The Church Hall, St Catherine’s Church, School Road, Melin, Neath, SA11 2DA