Castell-nedd Naturiol

Mae gan Gastell-nedd a’r cyffiniau adnoddau naturiol gwych. Boed yn y cymoedd, ar ben y bryniau, y camlesi, y parciau neu’r afonydd, mae natur ar garreg ein drws yng Nghastell-nedd. Mae hyn yn ffordd dda o ddenu ymwelwyr a thwristiaid – ond mae hefyd yn wych fel lle i ni sy’n byw yma i’w fwynhau – boed am dipyn o saib, rhywle i’r plant i gael hwyl neu ffordd i gadw yn heini yn cerdded trwy ein tirwedd hardd.

Mae ein hadnoddau naturiol yn rhad ac am ddim ac, gan amlaf, yn weddol hygyrch. Mae’n bwysig ein bod yn cadw fel hyn, a sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a’u gwella ar ein cyfer i gyd.

Byddaf yn gweithio i sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddiogelu ein treftadaeth naturiol yn lleol, felly os ydych yn perthyn i grŵp lleol – p’un ai grŵp tyfu cymunedol, clirio llwybrau, heicio, neu grŵp cadwraeth ac yr hoffech siarad am gydweithio – cysylltwch, os gwelwch yn dda.

Bioamrywiaeth leol.

Eleni, mae nifer o ACau wedi cytuno i hyrwyddo rhywogaethau mewn perygl i geisio gwneud yn siŵr nad ydym yn colli mwy o rifau – ac i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y gallwn ei wneud i helpu. Mae’n amlwg yn wych ar gyfer yr anifeiliaid, ond hefyd mae’n wirioneddol bwysig i’n bioamrywiaeth ac i iechyd ein hamgylchedd lleol.

Mae rhai ACau wedi cael palod neu eog. Cytunais i hyrwyddo’r Llyffant Du. Efallai ei fod ychydig yn llai egsotig – ond mae gennym gymunedau Llyffant Du yng Nghastell-nedd sydd angen ein help. Yn y gwanwyn byddaf allan gyda grwpiau amgylcheddol lleol i geisio helpu llyffantod i groesi ffyrdd i gyrraedd mannau bridio yn ddiogel. Cadwch eich llygaid ar agor ar eu cyfer ac os ydych chi ar Twitter a byddwch yn gweld Llyffant Du yn eich gardd, trydarwch lun i mi ohono #TweetMyToad.

Gallwch chi helpu i wneud eich gerddi yn fwy croesawgar ar eu cyfer – maent yn caru pentyrrau dail, tomennu compost, glaswellt garw a gwelyau planhigion. Ac maent yn wych ar gyfer cadw gwlithod dan reolaeth.

Tyfu a rhannu.

Yn olaf, os oes gennych ychydig ddarn o dir y tu allan i’ch tŷ yr ydych yn ei chael yn anodd edrych ar ei ôl, neu os oes gennych ddiddordeb mewn garddio neu dyfu bwyd, ond heb unrhyw le i wneud hynny, cysylltwch â ni.

Gyda’n prosiect Plough / Share rydym yn anelu at baru pobl sydd am dyfu bwyd (fel arfer yn llawer rhatach na’i brynu) ond heb unrhyw le i wneud hynny, gyda phobl sydd ag ychydig o ardd sbâr, ond efallai heb yr amser, iechyd neu awydd i dyfu bwyd – ond maent yn hapus i rywun arall ei wneud yn eu gardd ac yna i rannu’r cnydau rhyngddynt.

Cysylltwch am fwy o fanylion am Plough/Share.

SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
  We will not share your details with any 3rd party.
Subscribe Now.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Your Email
2016 (C) All rights reserved.
We in social networks:
John Doe in Melbourne.
25th December, 2016.
You have a super chance to win free tickets to a John Doe’s gig. Just subscribe to our newsletter below to participate!
Your Email:
2016 (C) All rights reserved.
Find us in social networks:
Subscribe Now
This is Layered Popups' version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor.
Contact Us
Drop a few lines below and press «Submit».
     
2016 (C) All rights reserved.
Let's Talk.
     
2016 (C) All rights reserved.
Do you know that Layered Popups is the best popups plugin for WordPress? It's true. Make your website more attractive.
We never share your details.
JOIN US TODAY
Amazing deals and exclusive rewards inside
SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
Subscribe and get
free recipies
Plus exclusive access to home chefs in your area.
name
e-mail
We will not share your details with any 3rd party.
Keep Updated
Subscribe to my e-newsletter to get the latest news from Neath and the Assembly emailed to your inbox.