Eich Syniadau

Mae gwleidyddion yn treulio llawer o’u hamser yn dweud wrth bobl am eu syniadau. Ac er ei fod yn bwysig eich bod yn cael cyfle i wybod pa safbwyntiau sydd gan eich cynrychiolwyr, mae hefyd yn bwysig i ni wrando ar syniadau pobl eraill. Mae gan bawb brofiad uniongyrchol o ryw agwedd o’r hyn y mae’r Cynulliad yn gyfrifol amdano – tai, ysgolion, y GIG, gwasanaethau gofal, ac yn y blaen. Mae Cymru yn wlad fach ac felly dylai fod yn hawdd iawn i’r cyhoedd gael eu syniadau ar draws i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Os oes gennych chi syniadau am sut y gallwn wella’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau – gwahanol ffyrdd o weithio, syniadau newydd i roi cynnig, cofiwch gysylltu â ni.

Yr wyf yn awyddus i glywed oddi wrthych. Gallwch ddefnyddio’r ddolen isod i anfon crynodeb o’ch syniad ac yna byddwn yn cysylltu â chi i drafod ymhellach.

Yn ogystal ag anfon eich syniadau, cofiwch fod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar nifer o faterion o bryd i’w gilydd a gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau’r Llywodraeth drwy ymateb i’r ymgynghoriad. Os yw’r ymgynghoriad yn ymwneud â rhywbeth yr ydych wedi cael profiad o, neu yr ydych fel arall yn gwybod llawer amdano, bydd eich barn yn arbennig o ddefnyddiol.

Yn anffodus, nid oes cymaint o bobl yn ymateb i ymgynghoriadau ag y byddwn yn hoffi, ond mae hynny’n golygu, os ydych yn penderfynu anfon sylwadau, byddant yn cael eu darllen a’u hystyried.

Gallwch weld beth mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori amdano ar hyn o bryd, a sut y gallwch ymateb drwy glicio [yma].

SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
  We will not share your details with any 3rd party.
Subscribe Now.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Your Email
2016 (C) All rights reserved.
We in social networks:
John Doe in Melbourne.
25th December, 2016.
You have a super chance to win free tickets to a John Doe’s gig. Just subscribe to our newsletter below to participate!
Your Email:
2016 (C) All rights reserved.
Find us in social networks:
Subscribe Now
This is Layered Popups' version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor.
Contact Us
Drop a few lines below and press «Submit».
     
2016 (C) All rights reserved.
Let's Talk.
     
2016 (C) All rights reserved.
Do you know that Layered Popups is the best popups plugin for WordPress? It's true. Make your website more attractive.
We never share your details.
JOIN US TODAY
Amazing deals and exclusive rewards inside
SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
Subscribe and get
free recipies
Plus exclusive access to home chefs in your area.
name
e-mail
We will not share your details with any 3rd party.
Keep Updated
Subscribe to my e-newsletter to get the latest news from Neath and the Assembly emailed to your inbox.