Oes angen help arnoch? Cysylltwch â’r swyddfa heddiw.

JM

Ynglyn â

Cafodd Jeremy ei eni a’i fagu ym Mhontarddulais ac fel siaradwr Cymraeg, cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a Choleg Newydd, Rhydychen lle bu’n astudio’r gyfraith.

Darllenwch mwy…

Jeremy Miles AM speaking at Welsh Lab conf 17

Ymgyrchoedd

Mae economi leol ffyniannus yn bwysig i bob un ohonom. P’un ai ydym yn byw yn neu o gwmpas Castell-nedd ei hun, neu ym Mhontardawe neu un o’r pedwar Cwm sy’n rhan o etholaeth…

Darllenwch mwy…

jmkk

Sut Gall Jeremy Helpu

Fel Aelod Cynulliad dros Gastell-nedd rwy’n gallu cynrychioli etholwyr sy’n byw yn etholaeth Castell-nedd (sy’n cynnwys Castell-nedd, Pontardawe , Cwm Nedd , Cwm Dulais , Cwm Tawe…

Darllenwch mwy…

Newyddion diweddaraf

Fideos diweddaraf