Swyddi a’r Economi: Castell-nedd Ffyniannus

Mae economi leol sy’n ffynnu yn bwysig i bawb. Os ydyn ni’n byw yng Nghastell-nedd neu’r cyffiniau, neu ym Mhontardawe neu un o’r pedwar Cwm sy’n rhan o etholaeth Castell-nedd, rydym am i’n hardal fod yn rhywle y mae pobl am ddod ac aros i fyw, i ddysgu, i weithio, i siopa ac i redeg eu busnesau. Rydym am werthu rhanbarth Castell-nedd i Gymru, i’r DU ac i’r byd – ac rydym am helpu ein busnesau presennol i dyfu os ydynt am wneud hynny, ac i ffynnu a chyflogi pobl leol.

Fforwm Economaidd Ardal Castell-nedd
Mae Fforwm Economaidd Ardal Castell-nedd yn fenter gan Jeremy i hwyluso trafodaeth ar y materion economaidd mawr sy’n wynebu Castell-nedd. Cynhaliwyd y Fforwm cyntaf ym mis Rhagfyr 2016, gyda 45 o gynrychiolwyr gan gynnwys masnachwyr, busnesau lleol, colegau a darparwyr hyfforddiant sgiliau, undebau, prifysgolion a rhanddeiliaid pwysig eraill o bob cwr o etholaeth Castell-nedd a’r rhanbarth ehangach. Agorwyd y digwyddiad gan Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth. Bydd y materion a godwyd yn y fforwm yn sail i adroddiad ar ddatblygiad Strategaeth Economaidd newydd Llywodraeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd.

“Mae busnesau Castell-nedd wedi dod at ei gilydd i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn eu tref….. Plediodd y fforwm ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn seilwaith allweddol, canolbwyntio ar roi mwy o sgiliau galwedigaethol i breswylwyr a chodi dyhead a hyder drwy addysg yn y dref.”

 –South Wales Evening Post, 9 Rhagfyr 2016

Fideo o’r digwyddiad – Fforwm Economaidd Ardal Castell-nedd

Adroddiad- Creating tomorrow’s economy, today

Digwyddiadau yn y dyfodol

Yn dilyn llwyddiant y fforwm, bydd Jeremy yn gweithio gyda phartneriaid i hwyluso digwyddiadau yn y dyfodol er mwyn trafod yr hyn sydd ei angen arnom i roi’r cyfle gorau i ardal Castell-nedd gryfhau ein heconomi leol a’r farchnad swyddi leol mewn byd sy’n newid. Byddwn yn hysbysebu digwyddiadau’r dyfodol ar y wefan hon. Cysylltwch os ydych am gymryd rhan.

SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
  We will not share your details with any 3rd party.
Subscribe Now.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Your Email
2016 (C) All rights reserved.
We in social networks:
John Doe in Melbourne.
25th December, 2016.
You have a super chance to win free tickets to a John Doe’s gig. Just subscribe to our newsletter below to participate!
Your Email:
2016 (C) All rights reserved.
Find us in social networks:
Subscribe Now
This is Layered Popups' version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor.
Contact Us
Drop a few lines below and press «Submit».
     
2016 (C) All rights reserved.
Let's Talk.
     
2016 (C) All rights reserved.
Do you know that Layered Popups is the best popups plugin for WordPress? It's true. Make your website more attractive.
We never share your details.
JOIN US TODAY
Amazing deals and exclusive rewards inside
SUBSCRIBE NOW!
Receive weekly recommendations right in your inbox.
Subscribe and get
free recipies
Plus exclusive access to home chefs in your area.
name
e-mail
We will not share your details with any 3rd party.
Keep Updated
Subscribe to my e-newsletter to get the latest news from Neath and the Assembly emailed to your inbox.